برنامه اقامت کانادا ازطریق سرمایه گذاری استان کبک ، تغییر یافت

برنامه اقامت کانادا ازطریق سرمایه گذاری استان کبک ، تغییر یافت

زندگی در کانادا

تغییرات اعلام شده در برنامه اخذ اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری استان کبک به تاریخ ۲۸ مارچ ۲۰۱۸، منجر به افزایش ارقام درخواستی از متقاضی در اعلام میزان دارایی و متعاقباً میزان سرمایه گذاری گردید. بدین ترتیب از این پس ، ضمن تغییر در میزان دارایی متقاضیان جهت منتخب شدن برای این برنامه ، کاندیداها مستلزم پرداخت هزینه بیشتر نیز میباشند.

استان کبک برنامه های مهاجرتی انحصاری دارد که برخی منجر به اخذ اقامت دایم متقاضیان و برخی نیز به صدور مجوز اقامت موقت متقاضیان در کانادا می انجامد. در این بین برنامه سرمایه گذاری کبک جهت اقامت دایم کانادا تنها برنامه سرمایه گذاری پیشنهادی از یکی از استانهای کانادا میباشد که به صورت منفعل منجر به اخذ اقامت دایم کانادا میشود.

این برنامه سرمایه گذاری، بسیار مورد توجه بوده و معمولا بلافاصله پس از بازگشایی، تکمیل ظرفیت میگردد. سال گذشته ظرفیتی معادل ۱۹۰۰ پرونده را به خود اختصاص داد. درمیان تغییرات اعلام شده مورخ ۲۸ مارچ ۲۰۱۸، این برنامه ، میزان دارایی درخواستی ازمتقاضی و نیز سرمایه گذاری متعاقب وی را افزایش داد. شرایط پیشین، میزان دارایی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزاردلار و میزان سرمایه گذاری ۸۰۰ هزار دلار بود. تحت شرایط جدید:

  • متقاضیان ( به تنهایی و یا مجموعا با همسر) باید حداقل دارایی معادل ۲ میلیون دلار داشته باشند که به مدارک مستدل به صورت مشروع کسب شده باشد.
  • به میزان ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به مدت ۵ سال نزد یکی از موسسات مالی مورد قبول کبک سرمایه گذاری نمایند.
  • سن بالای ۱۸ سال ، سابقه مدیریت ، قصد اقامت در استان کبک و احراز حد اقل نمره قبولی در سیستم امتیازبندی ،از سایر شرایط میباشد
  • متقاضیانی که شرایط این برنامه را باتغییرات اخیر احراز نمینمایند میتوانند جهت برنامه های دیگرنظیر طبقه بندی کار آفرین اقدام نمایند.