همکاری بین اداره مهاجرت کانادا (IRCC) و سایر سازمان‌ها در امور مهاجرت

همکاری بین اداره مهاجرت کانادا (IRCC) و سایر سازمان‌ها در امور مهاجرت

همکاری بین اداره مهاجرت کانادا (IRCC) و سایر سازمان‌ها در امور مهاجرت

اداره مهاجرت کانادا (IRCC) به عنوان مسئول اجرای قوانین مربوط به مهاجرت و حفاظت از پناهندگان (IRPA) شناخته می‌شود. این اداره با آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) در فرآیند مهاجرت همکاری می‌کند. سایر بخش‌ها نیز مانند سازمان اشتغال کانادا (ESDC) در بررسی درخواست‌ها برای برنامه نیروهای کار خارجی موقت (TFWP) دخیل هستند.

نقش IRCC در مهاجرت
IRCC مسئول ارزیابی درخواست‌های مهاجرت به کانادا است تا اطمینان حاصل شود که متقاضیان شرایط لازم برای مهاجرت با برنامه‌ای که انتخاب کرده‌اند را دارند. این دپارتمان مسئولیت صدور پاسپورت و تعیین دریافت‌کنندگان اقامت دائم کانادا را نیز بر عهده دارد.

آژانس خدمات مرزی کانادا یا CBSA با اداره مهاجرت کانادا همکاری نزدیک دارد. اگر اداره مهاجرت تصمیم می‌گیرد که یک متقاضی شرایط مهاجرت را دارد، CBSA باید اجازه ورود به مرز کانادا را برای او صادر کند. این به این معناست که CBSA بررسی می‌کند که آیا یک فرد جدید وارد کانادا از نظر امنیتی خطری محسوب می‌شود یا خیر. این آژانس، سوابق کیفری و پیشینه متقاضیان را نیز بررسی می‌کند.

سازمان اشتغال کانادا یا ESDC مسئول صدور ارزیابی‌ تاثیر بازار کار (LMIA) برای برنامه نیروی کار خارجی موقت کانادا (TFWP) است. وقتی که کارفرمایان کانادایی نمی‌توانند نیروی کار مورد نیاز با مهارت‌های لازم را پیدا کنند، ممکن است تصمیم بگیرند که نیروی کار خارجی را استخدام کنند.

برای این کار، کارفرمایان باید یک LMIA را به ESDC ارسال کنند. سپس، این سازمان باید تصمیم بگیرد که استخدام نیروی کار خارجی برای یک موقعیت شغلی چه تاثیری (مثبت، منفی و خنثی) بر اقتصاد کانادا خواهد گذاشت. اگر ESDC به این نتیجه برسد که استخدام نیروی کار، تأثیر خنثی یا مثبت دارد، کارفرما می‌تواند او را استخدام کند. در نهایت، نیروی کار خارجی باید یک کپی از LMIA را از کارفرما دریافت کند تا درخواست مجوز کار خود را به اداره مهاجرت کانادا (IRCC) ارسال کند. زمان پردازش LMIA کانادا معمولاً از 9 تا 57 روز طول می‌کشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *